De stukken, behorende bij de ledenvergadering van 13 april 2022, staan op de website en zijn direct te bereiken via deze link.

Via de keuze "Over ons", "Algemene ledenvergadering" vindt u de notulen terug van de ledenvergaderingen sinds 2013.