Heeze-Leende  - Vanaf begin juli 2015 hangt een Automatische Externe Defibrillator(AED) bij de ingang van de St. Jan Baptistschool in Leenderstrijp.

Het was reeds lange tijd een wens van de school, alsook van de Stichting Welzijn&Zorg om in Leenderstrijp een extra AED in gebruik te kunnen nemen.

Dit vanwege het intensieve gebruik van de school en ‘t Bruukske door verschillende (sport)verenigingen.

Dankzij de gulle gave van de Kruisvereniging Leende is deze wens in vervulling gegaan.

Tijdens een bijeenkomst op maandag 28 september 2015, waarbij de Kruisvereniging Leende aanwezig was, is de AED officieel in gebruik genomen.

Annemiek Dorssers was aanwezig om, namens de EHBO, uitleg te geven over de werking van het apparaat en vragen te beantwoorden van de aanwezigen.

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt aanwezigen te enthousiasmeren voor het volgens van een cursus.