Afdrukken

20 maart 2013 Jo Versteijnen: erelid Kruisvereniging Leende


Tijdens de algemene ledenvergadering werd op 20 maart 2013 de heer Jo Versteijnen benoemd tot erelid. Dit wegens zijn grote verdiensten voor deze vereniging gedurende een periode van ruim 50 jaar. In die periode fungeerde hij voornamelijk als penningmeester, maar veelal ook als secretaris.Onder applaus van leden en bestuur werd hem door de voorzitter, Hugh Fraser, de oorkonde en een cadeau overhandigd.

 

Jo Versteijnen erelid