Opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap gaat in perĀ einde van een kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk aan het bestuur te gebeuren waarbij een opzeggingstermijn van 4 weken van toepassing is. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap tijdens het kalenderjaar wordt opgezegd blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.