Iedereen die in Leende woont kan lid worden van Kruisvereniging Leende. 

De jaarlijkste contributiebedragen staan vermeld op het inschrijfformulier. De gelden uit deze contributie worden besteed aan de financiering van de aanschaf en/of vervanging van hulpmiddelen en aan eventueel te ondernemen activiteiten, de AED's in Leende, EHBO-les voor groep 8, etc.

We verzoeken u het inschrijfformulier te downloaden en het ingevulde en ondertekende formulier te zenden naar de penningmeester van de Kruisvereniging. Het adres is: Lavendelstraat 13, 5595 ES LEENDE.

Bijlage: inschrijfformulier