Iedereen die in Leende woont kan lid worden van Kruisvereniging Leende. 

De jaarcontributie wordt jaarlijks in de Algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt nu € 12,-. De gelden uit deze contributie worden besteed aan de financiering van de aanschaf en/of vervanging van hulpmiddelen en aan eventueel te ondernemen activiteiten, de AED's in Leende, EHBO-les voor groep 8, etc.

We verzoeken u het inschrijfformulier te downloaden en het ingevulde en ondertekende formulier te zenden naar de penningmeester van de Kruisvereniging. Het adres is: Lavendelstraat 13, 5595 ES LEENDE.

Bijlage: inschrijfformulier