Ook lid worden?

Iedereen die in Leende woont kan lid worden van Kruisvereniging Leende. Ieder lid, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Het lidmaatschap van de Kruisvereniging Leende kost € 12,-- per jaar. De gelden uit deze contributie worden besteed aan de financiering van de aanschaf en/of vervanging van hulpmiddelen en aan eventueel te ondernemen activiteiten, de AED's in Leende, EHBO-les voor groep 8, etc..

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 5,-. 

U kunt via het inschrijfformulier uw aanvraag versturen.

 

Mutaties

Om de ledenadministratie up-to-date te houden, stellen wij het zeer op prijs dat, als er in uw situatie een wijziging optreedt (zoals: verhuizing, telefoonnummer, e-mailadres, ed.), u onze secretaris daarvan een bericht stuurt. Dit kan via de post of via ons contactformulier.

 

Opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap gaat in per einde van een kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk aan het bestuur te gebeuren waarbij een opzeggingstermijn van 4 weken van toepassing is. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap tijdens het kalenderjaar wordt opgezegd blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.