Statuten

De statuten van de Kruisvereniging zijn 13 mei 2013 gewijzigd nadat deze door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. Zie de bijlage "Akte van statutenwijziging 2013" voor meer informatie.