Huishoudelijk Reglement

In de bijlage is het huishoudelijk reglement terug te vinden. De Algemene ledenvergadering van 30 september 2020 heeft verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en is daarmede als Huishoudelijk reglement vastgesteld.

Bijlage: Huishoudelijk reglement