Onderstaand treft u een aantal bijlagen met betrekking tot de algemene ledenvergadering over 2023 aan.

Bijlage: Notulen algemene ledenvergadering over 2023

Bijlage: Jaarverslag 2022 van de secretaris

Bijlage: Jaarverslag 2022 van de penningmeester