Onderstaand treft u een aantal bijlagen met betrekking tot de algemene ledenvergadering over 2022 aan.

Bijlage: Notulen algemene ledenvergadering over 2022