Onderstaand treft u een aantal bijlagen met betrekking tot de algemene ledenvergadering over 2020 aan.

Bijlage: Notulen algemene ledenvergadering over 2020

Bijlage: Jaarverslag 2020 van de secretaris

Bijlage: Jaarverslag 2020 van de penningmeester