Onderstaand treft u een aantal bijlagen met betrekking tot de algemene ledenvergadering over 2019 aan.

Bijlage: Notulen algemene ledenvergadering over 2019

Bijlage: Jaarverslag 2019 van de secretaris

Bijlage: Jaarverslag 2019 van de penningmeester