Onderstaand treft u een aantal bijlagen met betrekking tot de algemene ledenvergadering over 2017 aan.

Bijlage: Notulen algemene ledenvergadering over 2017

Bijlage: Jaarverslag 2017 van de secretaris

Bijlage: Jaarverslag 2017 van de penningmeester