Afdrukken

Onderstaand treft u een aantal bijlagen met betrekking tot de algemene ledenvergadering over 2016 aan.

Bijlage: Notulen algemene ledenvergadering over 2016

Bijlage: Jaarverslag 2016 van de secretaris

Bijlage: Jaarverslag 2016 van de penningmeester

Bijlage: Jaarverslag 2016 van Ontmoeting Jonge Ouders