In de bijlage treft u de goedgekeurde notulen aan van de algemene ledenvergadering over 2013 aan.

Notulen ledenvergadering 2013