Afdrukken

Onderstaand treft u een aantal bijlagen met betrekking tot de algemene ledenvergadering over 2015 aan.

Bijlage: Goedgekeurde notulen algemene ledenvergadering over 2015

Bijlage: Jaarverslag 2015 van de secretaris

Bijlage: Jaarverslag 2015 van de penningmeester

Bijlage: Jaarverslag 2015 van Ontmoeting Jonge Ouders