In de bijlage treft u de goedgekeurde notulen aan van de algemene ledenvergadering over 2014 aan.

Notulen algemene ledenvergadering 2014