Uitleenvoorwaarden voor hulpmiddelen

Voor vragen, opmerkingen, problemen en commentaar, neemt u contact op met de Kruisvereniging Leende.

 Voorwaarden:

 1. De artikelen worden voor een periode van drie (3) maanden uitgeleend aan leden van de Kruisvereniging Leende.
 2. Indien de termijn van drie (3) maanden is verstreken, kan verlening van nog eens drie (3) maanden worden gevraagd.
 3. Als artikelen niet worden terugbezorgd of wanneer de maximale uitleentermijn van 2x drie (3) maanden is verstreken, zal automatisch een huurprijs worden doorberekend.
 4. Het artikel verkeert bij uitlevering in goede staat en dient schoon, onbeschadigd en compleet te worden ingeleverd.
 5. Bij breuk of onherstelbare beschadiging van artikelen, wordt de kostprijs aan de gebruiker doorberekend.
 6. De artikelen dienen teruggebracht te worden op de locatie waar zij zijn verstrekt.
 7. Het is niet toegestaan om de artikelen aan derden te verhuren of in bruikleen te geven.
 8. De Kruisvereniging Leende is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door verkeerd gebruik van het geleende c.q. gehuurde artikel.

 

In verband met de sluiting van de Apotheek Leende per 14-11-2022 kunt u voor onze uitleenartikelen telefonisch contact opnemen met:

 • Ben Groenendijk    040-2062999   of   06-44380067
 • Monique Roovers  040-2062525   of   06-49226386
 • Hans Rijnsburger   040-2062713   of   06-20381016