Iedereen die in Leende woont kan lid worden van Kruisvereniging Leende. 

De jaarlijkste contributiebedragen staan vermeld op het inschrijfformulier. De gelden uit deze contributie worden besteed aan de financiering van de aanschaf en/of vervanging van hulpmiddelen en aan eventueel te ondernemen activiteiten, de AED's in Leende, EHBO-les voor groep 8, etc.

We verzoeken u het inschrijfformulier te downloaden en het ingevulde en ondertekende formulier te zenden naar de penningmeester van de Kruisvereniging. Het adres is: Lavendelstraat 13, 5595 ES LEENDE.

Bijlage: inschrijfformulier

In de bijlage is het privacy reglement van Kruisvereniging Leende gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer terug te vinden.

Bijlage: Privacy reglement

AED gebruikt! Wat nu?

  • Hang de AED na gebruik terug waar u deze hebt opgehaald of geef deze af bij Kruisvereniging Leende.

  • Geef het gebruik van de AED direct door aan Kruisvereniging Leende zodat de batterij z.s.m. gecontroleerd kan worden.

  • Een reanimatie meemaken is een hele ervaring. Schroom niet om met de Kruisvereniging Leende of slachtofferhulp Nederland ( 0900-0901 (lokaal tarief) ) contact op te nemen om over uw ervaring te praten.

 

Onder dit menu vindt u informatie met betrekking tot het lidmaatschap.

Onder dit menu vindt u alle informatie die te maken heeft met de hulpmiddelen die we uitlenen.